Agenda

Symposium agenda

Feb. 25th, 2008

Session Chairman: Prof. Jingqiang Zhang (Professor, Zhongshan University)

 • 8:30 - 8:40 welcome Speaker: Anlong Xu, Professor, Dean of School of life sciences,
 • 8 : 40 - 9 : 10 Topic: Protein-protein interaction studied by NMR Yunyu Shi (Academician, Professor, University of Science and technology of China)
 • 9 : 10 -9 : 40 Topic: CryoEM and Tomography Studies of Tumor Herpesvirus Z.H. Zhou (Professor, University of California at Los Angeles)
 • Break time 9:50 AM -10:30
 • 10:30 - 11:00 Topic: Evolution: a Bridge from Systems Biology to Protein Engineering Olivier Lichtarge (Professor, Baylor College of Medicine)
 • 11:00 -11:30 Topic: Modular Protein Domains in DNA Damage Signaling Songyang Zhou (Professor, Baylor College of Medicine)
 • Lunch time:12:00 - 2:00 Session Chairman: Prof. Changcheng Yin (Professor, Peking University)
 • 2:00 - 2:30 Topic: The molecular mechanism of DNA melting: Simulation and theory Monte Pettitt (Professor, University of Houston)
 • 2:30 - 3:00 Topic: CryoEM of Biological Nanomachine Wah Chiu (Professor and Director, Baylor College of Medicine)
 • Break time 3:00 - 3:30
 • 3:30 - 4:00 Topic: Towards Predictive Personalized Medicine: Opportunities for Bioinformatics Ching C. Lau (Professor, Baylor College of Medicine)
 • 4:00 - 4:30 Topic: Translational Informatics Jack W Smith (Dean and Professor, The University of Texas Health Science Center at Houston)
 • Dinner time: 7:00 - 8:30

Workshop agenda Feb. 26th, 2008

 • 8:30 - 10:15 Wah Chiu (National Center of Macromolecular Image; Baylor College of Medicine) Topic 1: overview of cryoEM for biological and nano structure research Topic 2: Image contrast theory Break and question time:15mins
 • 10:30 - 11:50 Z.H. Zhou (University of California at Los Angeles) Topic: Image Processing for High-resolution CryoEM Reconstruction
 • Break and question time:10mins
 • Lunch time: 12:00 - 2:00
 • 2:30 - 5:30 Cryo-EM Group Practice

Feb. 27th

 • 8:30 - 9:45 Masa Kawasaki šJEOL Ltd.: Topic: Electron Optics of Electron Microscope
 • 10:00 - 10:45 Linda Melanson (Gatan Inc.) Topic: Sample Freezing: cryoEM specimen preparation
 • 11:00 - 11:45 Htet Khant (National Center of Macromolecular Image; Baylor College of Medicine) Topic: Low dose imaging for single particle and tomography
 • Lunch time: 12:00 - 2:00
 • 2:30 - 5:30 Cryo-EM Group Practice

Feb. 28th

 • 8:30 - 11:30 General discussion
 • Lunch time: 12:00 - 2:00
 • 2:30 - 5:30 Cryo-EM Group Practice
© Baylor College of Medicine 2024
National Center for Macromolecular Imaging
N420, Alkek Building, One Baylor Plaza, Houston, Texas 77030
(713) 798-6989
   Powered by web2py